Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Özgür Yazılım Çözümü

GNU Health, sosyal tıbba adanmış, kar amacı gütmeyen bir insani yardım kuruluşu olan GNU Solidario’nun topluluk odaklı ücretsiz bir projesidir (GNU Solidario, n.d.). GNU Health projesi bireylere, sağlık profesyonellerine, kurumlara ve hükümetlere sağlığın temel belirleyicilerini proaktif olarak değerlendirmek ve sosyoekonomik faktörlerden hastalığın moleküler temeline kadar iyileştirmek için araçlar sağlar.Modüler tasarımı, küçük özel kuruluşlarından büyük ulusal… Okumaya devam et Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Özgür Yazılım Çözümü

Yayım tarihi
Blog olarak sınıflandırılmış , , ile etiketlenmiş

Alternatif ve Güvenli Haberleşme Teknolojileri

Bir acil durum ve afet sırasında bireyler, çalışanlar ve işletmeler alternatif iletişim yöntemlerine ihtiyaç duyacaklardır. Özellikle afetler sırasında haberleşme stratejilerin mevcut olması önemlidir.  MESH Networking: Örgü  ağ topolojisi, altyapı düğümlerinin (yani köprüler, anahtarlar ve diğer altyapı aygıtları) doğrudan, dinamik ve hiyerarşik olmayan bir şekilde mümkün olduğunca çok sayıda başka düğüme bağlandığı yerel bir ağ topolojisidir… Okumaya devam et Alternatif ve Güvenli Haberleşme Teknolojileri

Sağlık Sistemimiz Siber Saldırılara Karşı Ne Kadar Hazırlıklı?

Tarihsel olarak, hasta güvenliği ve sağlığı her zaman en öncelikli konu olmuştur. Genel olarak iki ana sağlık hizmeti sunumu vardır: Kar amaçlı sağlık bakımı ve devlete ait sağlık bakımı sistemi. Sağlık hizmetlerinde savunmasız ağ erişim noktaları haline gelebilecek birçok tıbbi cihaz hastalar için kullanılmaktadır. Ağın siber suçlulara karşı korunmasını sağlamak için güncel olmayan yazılımların, yamaların… Okumaya devam et Sağlık Sistemimiz Siber Saldırılara Karşı Ne Kadar Hazırlıklı?

Acil Çağrı Sistemlerine Yönelik Siber Tehditler

Amerika’da kurulan 911 sistemi insanlara evrensel, hatırlanması kolay bir numara sağlamak üzere tasarlanmıştır. Böylece insanlar herhangi bir yerde, telefon rehberinden acil yardım numarası bulmak için uğraşmadan polis, itfaiye veya acil tıbbi yardıma erişebilirler. Günümüzde insanlar teknolojiyi kullanarak, 911 sisteminin ilk kuranların hayal edemeyeceği şekilde haberleşmektedir. ABD Kongresi tarafından 2004 yılında oluşturulan 911 Uygulama ve Koordinasyon… Okumaya devam et Acil Çağrı Sistemlerine Yönelik Siber Tehditler

Yayım tarihi
Blog olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

Siber Suçlara Çok Yönlü Bakış

Karmaşık suç ağları tüm dünyaya yayılmıştır ve karmaşık saldırıları dakikalar içinde koordine edebilirler. Siber tehditler, çevrimiçi davranış ve trendlerden yararlanmak için sürekli olarak gelişmektedir. 2007’de Estonya, ünlü Sovyet heykelinin başkentten kaldırılmasıyla öfkelenen Rus bilgisayar korsanlarının haftalarca süren bir siber saldırısının hedefi oldu. Rus İnternet forumları, keskin sözler ve ılımlı protestolarla başlayarak sempatik bilgisayar korsanlarını harekete… Okumaya devam et Siber Suçlara Çok Yönlü Bakış

Afetlerde Telefon ve İnternet İhtiyacı İçin Örnek Çözüm: Project Loon

Uydu haberleşmesinde karşımıza iki kavram çıkmaktadır. Azimuth (Ufuk) ve Elevation (Yükselme) açıcısı. Azimuth açıcı kuzey bölgesine göre yatay açı manasına gelmektedir. Pusuladan bakıldığında, kuzey 0 derece, güney bölgesi ise 180 derece olacak şekilde yaptırılarak belirlenir. Elevation açısı antenin aşağı yukarı yöndeki hareketinin sonucudur. Doğru ve iyi sinyal almak için bu iki açının değerleri önemlidir.Loon projesi,… Okumaya devam et Afetlerde Telefon ve İnternet İhtiyacı İçin Örnek Çözüm: Project Loon

Yayım tarihi
Blog olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

Afet Haberleşmesinin Planlanması

Afet durumları ile karşılaşıldığında devletin, toplum ile bilgi paylaşma konusunda kolektif bir sorumluluğu vardır. Bu hedefe ulaşmak bugün kullanılan teknolojileri geliştirmek ve entegre edecek kadar hızlı iletişim yetenekleri gerektirir (The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), n.d.). Planlama çalışmasının kriz öncesi aşamada tamamlanması gerekmektedir. Kriz öncesi planlama ve hazırlıklar başarılı bir kriz yönetimi sağlar. Bu… Okumaya devam et Afet Haberleşmesinin Planlanması

Afet Haberleşmesinde Teknoloji Standartlarının Belirlenmesi

Ulusal müdahale planı, tüm toplumu organize etmek ve kamu güvenliğinin herhangi bir acil duruma nasıl yanıt vereceğini belirlemek için bir kılavuzdur. Bu kılavuz ilkeler, yerelden büyük ölçekli terör saldırılarına veya felaketlere kadar değişen olayları yönetmek için ölçeklenebilirlik, esneklik ve uyarlanabilirlik kavramlarına dayanmaktadır. Ekosistem dinamiktir, olaylara dayalı olarak, acil durum iletişimini başlatmak için sınırlı ekipman kullanılabilir.… Okumaya devam et Afet Haberleşmesinde Teknoloji Standartlarının Belirlenmesi

Yayım tarihi
Blog olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

Bilişim Teknolojilerinin Afetlerdeki Rolü

Bilişim, diğer bilimlerdeki fenomenleri soyut yapabilen ve algoritmalar yardımıyla işleyebilen yardımcı bilim olarak kabul edilir. Bilişim, modern hayatın her alanında yer edinmiştir. İnternetin yaygınlaşması bu gelişmeyi güçlendirmiştir. Matematiğe benzer şekilde bilişim, bilgiyi özellikle elektronik makinelerle düzenli bir şekilde işleyen bir bilim dalıdır. Ek olarak, bilgi bilimi araştırması, bilgi işlemede kullanılabilecek soyut matematiksel yapılar geliştirmiştir. Bilgisayarlar… Okumaya devam et Bilişim Teknolojilerinin Afetlerdeki Rolü

Haberleşme Teknolojilerine Ait Öngörüler

Yakın zamana kadar neredeyse tüm yapay zeka hesaplamaları, yerel cihazlar yerine veri merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Bunun nedeni, yapay zeka hesaplamalarının son derece yüksek işlem gücü gerektirmesidir.Yeni üretilen çipler fiziksel olarak daha küçüktürler, ucuzdurlar, çok daha az enerji kullanırlar ve çok daha az ısı üretirler. Bu nedenle akıllı telefonlar gibi taşınabilir cihazların yanı sıra, diğer cihazlarla kolaylıkla… Okumaya devam et Haberleşme Teknolojilerine Ait Öngörüler