Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Özgür Yazılım Çözümü

GNU Health, sosyal tıbba adanmış, kar amacı gütmeyen bir insani yardım kuruluşu olan GNU Solidario’nun topluluk odaklı ücretsiz bir projesidir (GNU Solidario, n.d.). GNU Health projesi bireylere, sağlık profesyonellerine, kurumlara ve hükümetlere sağlığın temel belirleyicilerini proaktif olarak değerlendirmek ve sosyoekonomik faktörlerden hastalığın moleküler temeline kadar iyileştirmek için araçlar sağlar.Modüler tasarımı, küçük özel kuruluşlarından büyük ulusal… Okumaya devam et Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri İçin Özgür Yazılım Çözümü

Yayım tarihi
Blog olarak sınıflandırılmış , , ile etiketlenmiş