arsort

PHP’de Array Arsort İşlevi

PHP’de arsort bir dizinin değerlerini anahtarlarıyla ilişkilerini bozmadan tersine sıralamaya yarar.