Afet Haberleşmesinde Teknoloji Standartlarının Belirlenmesi

Ulusal müdahale planı, tüm toplumu organize etmek ve kamu güvenliğinin herhangi bir acil duruma nasıl yanıt vereceğini belirlemek için bir kılavuzdur. Bu kılavuz ilkeler, yerelden büyük ölçekli terör saldırılarına veya felaketlere kadar değişen olayları yönetmek için ölçeklenebilirlik, esneklik ve uyarlanabilirlik kavramlarına dayanmaktadır. Ekosistem dinamiktir, olaylara dayalı olarak, acil durum iletişimini başlatmak için sınırlı ekipman kullanılabilir. Devletler ulusal anlamda, iletişim ekosistemi dahilinde acil durum yönetimi ve liderlik konularında gelişimi sürdürmelidir. Etkili koordinasyon ve karar verme, başarılı acil durum iletişimi sağlamak için kritik ilk adımlardır. Bu hedefe ulaşmak için, hesap verebilirlik, kapsayıcılık, uyarlanabilirlik ve eylemi sağlayacak sağlam bir yönetişim yapısı ve süreçleri oluşturmak gereklidir. Acil durum iletişim yönetişiminin gücü, statükoyu sürdürme yeteneğinde değil, teknolojinin hızlı gelişimi ile gelişme yeteneğinde yatmaktadır. Afet bölgesinde güvenilir ve verimli bir veri iletişim ağını gerçekleştirmek zorlu bir iştir. Kablosuz örgü ağ (WMN) mimarisi gibi ağ paradigmaları, tıbbi acil durum müdahale faaliyetleri için yüksek bant genişliğine sahip, ölçeklenebilir veri iletişimi sağlamak için bir örnek oluşturur. WMN, veri aktarımı için çok sekmeli kablosuz röleler kullanan kendi kendini düzenleyen kablosuz düğümler tarafından oluşturulur. Afet Tıbbı için Kablosuz İnternet Bilgi Sistemi (WIISARD), afet bölgelerinde tıbbi hizmetleri desteklemek etmek için ölçeklenebilir kablosuz ağların kullanımını araştırmaktadır (Lenert et al., 2006). 

Afet Tıbbi Müdahale Kablosuz İnternet Bilgi Sistemi (WIISARD) projesinin amacı, doğal afetler veya terör olayları neticesinde meydana gelen yaşamı tehdit eden sorunları çözmek için ölçeklenebilir kablosuz İnternet teknolojisini uygulamaktır (Lenert et al., 2006). Konu toksik maddeler veya kimyasal silahlar olduğunda, pek çok zorluğu beraberinde getirir. Bu durumda, özel koruyucu ekipman giyen ilk müdahale görevlisi, çevreden ve yardımcı ekipmanlardan veya terörizm içeren keskin nişancılar gibi diğer tehlikelerden kaynaklanan tehditlerden kaçınırken kurbanı bulmalı, değerlendirmeli ve ardından dekontaminasyon istasyonuna taşımalıdır. Dekontaminasyondan sonra, mağdur yeniden değerlendirilir, ilk tedaviye tabi tutulur ve son bakım için hastaneye nakledilir. İlk müdahale ekipleri için potansiyel sorunlar, kimyasal veya radyoaktif maddelerin bulutunu değiştiren rüzgârdaki değişiklikler, dekontaminasyondan önce olay yerinden ayrılan mağdurlar,insan gücünü yönetmek zorluklar olabilir .Afet bölgeleri için kablosuz ağ altyapısı sağlamanın birçok olası yolu vardır. WIISARD projesi, TCP, UDP ve Voice over IP (VoIP) gibi diğer uygulamaları destekleyen standart İnternet iletim protokollerini kullanabilmektedir (Lenert et al., 2006). 

Bu tür standartların desteklenmesi çok önemlidir.Çünkü mevcut ticari teknolojileri hızla acil durum personelinin bilgi sistemlerine entegre edilebilir.Bluetooth, veri iletişimi için yaygın olarak kullanılan bir standarttır, ancak kapsama alanı ve bant genişliği afet durumlar için çok uygun değildir.Kitlesel durumlarda mevcut ağ mimarisine dayanan saf bir 802.11 çözümünün yeterli performans sağlaması pek olası değildir.Tıbbi acil durum uygulamalarında kullanılan ağ mimarisi, esasen bir hibrittir: güvenilir ağ bağlantıları elde etmek için birden çok ağ hiyerarşisi kullanır.

Bu mimaride üç seviye vardır:

– En düşük seviye kullanıcı erişim düzlemi 

– Orta katman kablosuz örgü ağ düzlemi tarafından oluşturulur;

– Üst katman ana taşıyıcı bağlantı düzlemidir 

Kullanıcı erişim düzlemi, kanal tarama, ilişkilendirme ve kimlik doğrulama ile tipik bir kablosuz LAN bağlantı mekanizması ile aynıdır, böylece kullanıcı cihazı ile bir bağlantı kurulabilir.Nesnelerin İnterneti teknolojisi sayesinde, bilgisayarlar ve sunucular, günlük hayatımızda kullandığımız çeşitli cihazlar internete bağlanmıştır ve bu cihazlar için özel şifreleme algoritmaları, bağlantı modelleri ve güvenlik katmanları tasarlamamız gerekmektedir.

Acil müdahale web uygulamaları için bazı önemli gereksinimler şunlardır: 

– Konum bilgisi mekanizması

– Güvenilir ve yedekli ana taşıyıcı bağlantısı

– Düğümler için taşınabilir, güvenli ve dayanıklı enerji 

– Kullanıma hazır teknolojiye dayalı ürünler

– Yüksek parazit koşulları altında sağlam çalışma

– Sahada yüksek bant genişliğine sahip veri iletişimi

Günlük hayatımızda sıklıkla kullanılan IoT, GSM, Web, RFID ve diğer tüm iletişim sistemlerinde bilgilerin iletimi, dağıtımı ve depolanması güvenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Son günlerde karşımıza çıkan büyük veri kavramı ile beraber istenilen zamanda geleneksel sistemler tarafından işlenemeyen çok yüksek bilgi varlıklarıdır. Büyük veriler gelişmiş anlayış ve karar alma süreçleri için uygun maliyetli ve yenilikçi bilgi işleme yöntemleri gerektirir. Örneğin, dünyadaki farklı kanser hastalarından elde edilen MR ve tarama verileri halka açık bir veri tabanında toplanmakta ve çeşitli tedavi yöntemlerinin başarısı karşılaştırılmaktadır. Bu nedenle amacı hastalar için ortak genetik tedavileri hedeflemektir. Büyük veri analizi, gelişmiş dağınık verilerin ve nispeten düşük kaliteli verilerin yorumlanmasına olanak tanır ve böylece stratejik kararları doğru bir şekilde almak ve süreçleri optimize etmek için gerekli bilgileri sağlar. Bilişimin sağladığı karar desteğini birçok kilit alanda daha üst seviyeye çıkararak, büyük veri analizinin büyük tasarruflar ve yeni fırsatlar getirmesi beklenmektedir. Bu alanların örnekleri sağlık, istihdam, endüstriyel üretkenlik, suç azaltma ve güvenlik, kaynak yönetimi ve doğal afetlerdir. Büyük veri alanındaki en önemli konulardan biri güvenliktir. Afet yönetimi için büyük veri ve veri analizi araştırılırken çoğu çalışmanın karar destek sistemi tasarımı ve sosyal ağ veri analizi ile ilgilendiği görülmektedir. Sosyal ağlardan kişilerin paylaştığı videolar, görüntüler ve kısa mesajlar acil müdahale merkezi tarafından toplanıp kontrol edilir. Olayın genel durumu çıkarılarak sürecin ilerlemesine yardımcı olacak bilgiler elde edilebilir. Bu çalışmaların temel amacı karar vericilere doğru bilgi vermektir. Büyük veri, ne kadar bilgiye sahip olduğuna değil, onunla yapılacağına odaklanır. Herhangi bir kaynaktan veri alabilir. Proje geliştirme ve optimizasyon önerileri ve akıllı kararlar bulmak için bunları analiz edebilir.

Yayım tarihi
Blog olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

Ceyhan Molla tarafından

Management Information Systems (MIS) MSc

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.