Arduino’da DHT11 Sıcaklık Nem Sensörü ile Ölçüm Yapmak

DHT11 sıcaklık ve nem sensörü, kalibre edilmiş bir dijital sinyal çıkışına sahiptir.Özel dijital sinyal toplama tekniği ve sıcaklık ve nem algılama teknolojisi kullanarak, yüksek güvenilirlik ve mükemmel uzun vadeli istikrar sağlar.Bu sensör, dirençli tip bir nem ölçüm bileşeni ve bir NTC sıcaklık ölçüm bileşeni içerir.DHT11’İN güç kaynağı 3-5.5 V DC’DİR. Sensöre güç verildiğinde, kararsız durumu geçmek için sensöre bir saniye içinde herhangi bir talimat göndermeyin. Güç filtreleme için VDD ve GND arasında 100nf değerli bir kapasitör eklenebilir.

ŞEMA

Gerekli Malzemeler

1 adet Arduino Uno R3
1 adet LCD 16×2
1 adet DHT 11 sensör

RTC Saat Eklenmiş Hali

#include <virtuabotixRTC.h>
#include <dht.h>
#include <LiquidCrystal.h>

int CLK_PIN = 10;                    //6. pini clock pini olarak tanımladık
int DAT_PIN = 11;                    //7. pini data pini olarak tanımladık
int RST_PIN = 12;                    //8. pini reset pini olarak tanımladık.

virtuabotixRTC myRTC(CLK_PIN, DAT_PIN, RST_PIN);    // Kütüphanemizi pinlere atıyoruz.

dht DHT;
const int RS = 2, EN = 3, D4 = 4, D5 = 5, D6 = 6, D7 = 7;
LiquidCrystal lcd(RS,EN,D4,D5,D6,D7);  

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(9, OUTPUT);
 lcd.begin(16,2);
 myRTC.setDS1302Time(15, 01, 11, 4, 20, 11, 2020);   //Saati saniye, dakika, saat, haftanın günü, ayın günü, ay, yıl olarak ayarlıyoruz. 
}

void loop() {
 myRTC.updateTime(); //RTC Saati Güncelliyoruz
 int gaz = analogRead(A0); //MQ2 Aldığımız Değer
 int readDHT = DHT.read11(8); //DHT Sensöründen Aldığımız Değer
 Serial.print("Gaz Yoğunluğu= ");
 Serial.println(gaz);
 delay(1000);  

 if (gaz>500) {
  digitalWrite(9, HIGH);
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("GAZ ALARMI: ");
  lcd.print(gaz); 
  delay (200); 
  digitalWrite(9, LOW); 
  delay (200); 
  }

 else if (gaz<500 && gaz>200) {
  digitalWrite(9, HIGH);
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("GAZ ALARMI: ");
  lcd.print(gaz); 
  delay (1000); 
  digitalWrite(9, LOW); 
  delay(5000); }

 else {
  digitalWrite(9, LOW); 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("HAVA: ");
  lcd.print(gaz); 
  lcd.print(" PPM");
  delay (5000); 

  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("ISI: ");
  lcd.print(DHT.temperature);      
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("NEM: ");
  lcd.print(DHT.humidity);
  lcd.print("%");
  delay(1000); 

  lcd.clear();                    //Başlamadan önce ekranı temizliyoruz.
  lcd.setCursor(0,0);                  //Ekranın ilk satır ilk sütunundan yazmaya başlıyoruz.
  lcd.print(myRTC.dayofmonth);             //Günü ekrana bastırıyoruz.
  lcd.print("/");
  lcd.print(myRTC.month);                //Ayı ekrana bastırıyoruz.
  lcd.print("/");
  lcd.print(myRTC.year);                //Yılı ekrana bastırıyoruz
  lcd.setCursor(0, 1);                 //LCD'nin 2. satır 1. sütunundan yazmaya başlıyoruz.
  lcd.print(myRTC.hours);                //Saati ekrana bastırıyoruz.
  lcd.print(":");
  lcd.print(myRTC.minutes);               //Dakikayi ekrana bastırıyoruz.  
  lcd.print(":");
  lcd.print(myRTC.seconds);               //Saniyeyi ekrana bastırıyoruz.
  delay(1000); 

  }

}

MQ2 Sensör Kalibrasyon Kodu

/*******************Demo for MQ-2 Gas Sensor Module V1.0*****************************
Support: Tiequan Shao: support[at]sandboxelectronics.com

Lisence: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Note:  This piece of source code is supposed to be used as a demostration ONLY. More
     sophisticated calibration is required for industrial field application. 

                          Sandbox Electronics  2011-04-25
************************************************************************************/

/************************Hardware Related Macros************************************/
#define     MQ_PIN            (0)   //define which analog input channel you are going to use
#define     RL_VALUE           (5)   //define the load resistance on the board, in kilo ohms
#define     RO_CLEAN_AIR_FACTOR     (9.83) //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(Sensor resistance in clean air)/RO,
                           //which is derived from the chart in datasheet

/***********************Software Related Macros************************************/
#define     CALIBARAION_SAMPLE_TIMES   (50)  //define how many samples you are going to take in the calibration phase
#define     CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL (500)  //define the time interal(in milisecond) between each samples in the
                           //cablibration phase
#define     READ_SAMPLE_INTERVAL     (50)  //define how many samples you are going to take in normal operation
#define     READ_SAMPLE_TIMES      (5)   //define the time interal(in milisecond) between each samples in 
                           //normal operation

/**********************Application Related Macros**********************************/
#define     GAS_LPG           (0)
#define     GAS_CO            (1)
#define     GAS_SMOKE          (2)

/*****************************Globals***********************************************/
float      LPGCurve[3] = {2.3,0.21,-0.47};  //two points are taken from the curve. 
                          //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent"
                          //to the original curve. 
                          //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.21), point2: (lg10000, -0.59) 
float      COCurve[3] = {2.3,0.72,-0.34};  //two points are taken from the curve. 
                          //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent" 
                          //to the original curve.
                          //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.72), point2: (lg10000, 0.15) 
float      SmokeCurve[3] ={2.3,0.53,-0.44};  //two points are taken from the curve. 
                          //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent" 
                          //to the original curve.
                          //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.53), point2: (lg10000, -0.22)                           
float      Ro      = 10;         //Ro is initialized to 10 kilo ohms

void setup()
{
 Serial.begin(9600);                //UART setup, baudrate = 9600bps
 Serial.print("Calibrating...\n");        
 Ro = MQCalibration(MQ_PIN);            //Calibrating the sensor. Please make sure the sensor is in clean air 
                          //when you perform the calibration          
 Serial.print("Calibration is done...\n"); 
 Serial.print("Ro=");
 Serial.print(Ro);
 Serial.print("kohm");
 Serial.print("\n");
}

void loop()
{
  Serial.print("LPG:"); 
  Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_LPG) );
  Serial.print( "ppm" );
  Serial.print("  ");  
  Serial.print("CO:"); 
  Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_CO) );
  Serial.print( "ppm" );
  Serial.print("  ");  
  Serial.print("SMOKE:"); 
  Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_SMOKE) );
  Serial.print( "ppm" );
  Serial.print("\n");
  delay(200);
}

/****************** MQResistanceCalculation ****************************************
Input:  raw_adc - raw value read from adc, which represents the voltage
Output: the calculated sensor resistance
Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage divider. Given the voltage
     across the load resistor and its resistance, the resistance of the sensor
     could be derived.
************************************************************************************/ 
float MQResistanceCalculation(int raw_adc)
{
 return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc));
}

/***************************** MQCalibration ****************************************
Input:  mq_pin - analog channel
Output: Ro of the sensor
Remarks: This function assumes that the sensor is in clean air. It use 
     MQResistanceCalculation to calculates the sensor resistance in clean air 
     and then divides it with RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR is about 
     10, which differs slightly between different sensors.
************************************************************************************/ 
float MQCalibration(int mq_pin)
{
 int i;
 float val=0;

 for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) {      //take multiple samples
  val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
  delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
 }
 val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;          //calculate the average value

 val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR;            //divided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields the Ro 
                            //according to the chart in the datasheet 

 return val; 
}
/***************************** MQRead *********************************************
Input:  mq_pin - analog channel
Output: Rs of the sensor
Remarks: This function use MQResistanceCalculation to caculate the sensor resistenc (Rs).
     The Rs changes as the sensor is in the different consentration of the target
     gas. The sample times and the time interval between samples could be configured
     by changing the definition of the macros.
************************************************************************************/ 
float MQRead(int mq_pin)
{
 int i;
 float rs=0;

 for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) {
  rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
  delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
 }

 rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;

 return rs; 
}

/***************************** MQGetGasPercentage **********************************
Input:  rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
     gas_id   - target gas type
Output: ppm of the target gas
Remarks: This function passes different curves to the MQGetPercentage function which 
     calculates the ppm (parts per million) of the target gas.
************************************************************************************/ 
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id)
{
 if ( gas_id == GAS_LPG ) {
   return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,LPGCurve);
 } else if ( gas_id == GAS_CO ) {
   return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,COCurve);
 } else if ( gas_id == GAS_SMOKE ) {
   return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,SmokeCurve);
 }  

 return 0;
}

/***************************** MQGetPercentage **********************************
Input:  rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
     pcurve   - pointer to the curve of the target gas
Output: ppm of the target gas
Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm) 
     of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a 
     logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic 
     value.
************************************************************************************/ 
int MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve)
{
 return (pow(10,( ((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])));
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir