“Setting Locale Failed” Hatası ve Çözüm Önerisi

GNU/Linux sunucularımızda servisleri açıp kapatırken;

perl: warning: Setting locale failed.   

şeklinde hata alabiliyoruz. Doğru yapılandırılmamış locale ayarları buna neden olabiliyor. Locale ayarları glibc ve diğer programlar veya kütüphaneler tarafından metin oluşturmak, bölgesel parasal değerleri, saat ve tarih biçimlerini, alfabetik özdeyişleri ve diğer yerel ayara özgü standartları doğru görüntülemek için kullanılır.

nano /etc/locale.conf
LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US.UTF-8
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_US.UTF-8"
LC_TIME="en_US.UTF-8"
LC_COLLATE="en_US.UTF-8"
LC_MONETARY="en_US.UTF-8"
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER="en_US.UTF-8"
LC_NAME="en_US.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_US.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_US.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_US.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_US.UTF-8"
LC_ALL=en_US.UTF-8

Arch Linux kurulu sistemimde hatayı bu şekilde düzelttim. Özellikle i3wm ya da Openbox gibi pencere yöneticileri kullanıyorsanız işinize yarayabilir.

Yayınlayan

Ceyhan Molla

Management Information Systems (MIS) MSc

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir