PHP İle Instagram Fotoğraflarını İndirmek

<?php
function Baglan($a,$b="") {
  $ch=curl_init();
  curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$a);
  curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  // https adresinin düzenlenmesi
  curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
  curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
  if($b=="indir") {
    // Resim Dosyası Adını Oluşturuyoru
    $Dosya=fopen(date("dmyhis")."-".rand().".jpg","w");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE,$Dosya);
  }
  $isle=curl_exec($ch);
  curl_close($ch);
  return $isle;
}

// Resim Yolunu Ekle
$Link = Baglan("https://www.instagram.com/p/B3NG8GAgEtu/");
// Desen Belirliyoruz
$desen='@<meta property="og:image" content="(.*?)" /> @si';
preg_match($desen,$Link, $ResimYolu);
// Resim Yoluna Bağlanıp İndiriyoruz
$Tamamla= Baglan($ResimYolu["1"],"indir");
echo $Tamamla ? 'Fotoğraf İndirildi':'Fotoğraf İndirilemedi';
?>
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir