Conky’de Hava Durumunu Göstermek

Bildiğiniz gibi Conky, X Window System için yapılmış bir sistem monitörü yazılımı.İnternet üzerinde çeşitli konfigürsayonlarını bulmak mümkün.Sizlerle kendi kullandığım hava durumu scriptini paylaşacağım.

Hava durumu verilerini AccuWeather üzerinden almakta.Oluşturacağınız weather.sh dosyasına mutlaka okuma ve yazma özelliği vermelisiniz.

#!/bin/sh
#AccuWeather (r) RSS weather tool for conky
#
#USAGE: weather.sh <locationcode>
#
#(c) Michael Seiler 2007

METRIC=1 #Should be 0 or 1; 0 for F, 1 for C

if [ -z $1 ]; then
    echo
    echo "USAGE: weather.sh <locationcode>"
    echo
    exit 0;
fi

curl -s http://rss.accuweather.com/rss/liveweather_rss.asp\?metric\=${METRIC}\&locCode\=$1 | perl -ne 'if (/Currently/) {chomp;/\<title\>Currently: (.*)?\<\/title\>/; print "$1"; }'

Conky dosyam şu şekilde;

use_xft yes
xftfont 123:size=8
xftalpha 0.1
update_interval 1
total_run_times 0
own_window no
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 250 5
maximum_width 1366
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment top_left
gap_x 60
gap_y 300
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 1
override_utf8_locale yes
use_spacer yes


TEXT
${voffset 10}${color EAEAEA}${font Fira Sans:bold:pixelsize=120}${time %H:%M}${font}${voffset -84}${offset 10}${color FFA300}${font Fira Sans:bold:pixelsize=42}${time %d} ${voffset -15}${color EAEAEA}${font Fira Sans:bold:pixelsize=22}${time  %B} ${time %Y}${font}${voffset 24}${font Fira Sans:bold:pixelsize=58}${offset -148}${time %A}${font}
${voffset 10}${offset 12}${font Fira Sans:pixelsize=10}${color FFA300}HD ${offset 9}$color${fs_free /} / ${fs_size /}${offset 30}${color FFA300}RAM ${offset 9}$color$mem / $memmax${offset 30}${color FFA300}BATTERY ${offset 9}$color${battery_percent}%${offset 30}${color FFA300}WEATHER ${offset 9}$color${execi 300 /home/ceyhan/.weather/weather.sh "MEA|TR|TU041|IZMIR"}${offset 30}${color FFA300}IP ${offset 9}$color${addr wlp3s0} 
${voffset 10}${offset 2}${font Fira Sans:pixelsize=10}${offset 10}${color FFA300}ARCH ${offset 2}$color${machine}${offset 30}${color FFA300}KERNEL ${offset 9}$color${kernel}${offset 30}${color FFA300}LOAD ${offset 9}$color${loadavg}${offset 30}${color FFA300}CPU ${offset 9}$color${cpu cpu1}% / $color${cpu cpu2}%${offset 30}${color FFA300}UPTIME ${offset 9}$color${uptime}${offset 30}${color FFA300}ACPI ${offset 9}$color${acpitemp}°C${offset 30}${color FFA300}PROCESSES ${offset 9}$color${processes}
Yayım tarihi
Blog olarak sınıflandırılmış , ile etiketlenmiş

Ceyhan Molla tarafından

Management Information Systems (MIS) MSc

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.