MySQL Veri Tabanında Primary Key ve Foreign Key

KEY Kavramı:

Veri tabanı içeriğinde, bir veya daha fazla alanın bir satırı nitelemesi amacıyla tanımlanması olarak özetlenebilir. 

Primary Key (PK) tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlar. Primary Key (PK) benzersiz değerler içermelidir ve NULL değer içeremez. Bir tabloda yalnızca bir tane Primary Key (PK) olabilir; ve tabloda, bu Primary Key (PK) tek veya birden çok sütundan oluşabilir.

Primary Key (PK) Örnek:

CREATE TABLE Kisiler(
  ID int NOT NULL,
  SoyAd varchar(255) NOT NULL,
  Ad varchar(255),
  Yas int,
  PRIMARY KEY (ID)
);

Foreign Key (FK)

Foreign Key (FK) iki tabloyu birbirine bağlamak için kullanılan bir anahtardır. Foreign Key (FK) , başka bir tablodaki birincil anahtara başvuran, bir tablodaki, bir alandır.

IDSoyAdAdYas
1DoğanAhmet12
2ŞafakMehmet54
3KartalAyşe23
4BalcıÖmer65
Foreign Key (FK) Örnek

Foreign Key (FK) MySQL

CREATE TABLE Kisiler(
  ID int NOT NULL,
  SoyAd varchar(255) NOT NULL,
  Ad varchar(255),
  Yas int,
  PRIMARY KEY (ID)
  FOREIGN KEY (ID) REFERENCES Kisiler(ID)
);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir