MySQL Veri Tabanında Kullanılan Veri Tipleri

MySQL veri tabanında her sütunda bir ad ve bir veri türü olması gerekmektedir. MySQL veri tabanında tablo oluştururken, kuracağımız yapıya uygun olarak hangi sütunda hangi veri tipini tutmamız gerektiğini belirlememiz son derece önemlidir. Bu verilerin büyüklük ve uzunlukları değişiklik gösterebilmektedir.

MySQL’de kullanılan veri tipleri şu şekildedir;

Veri TipiAçıklama / Veri Tipi Sınırı
CHAR()0-255 Karakter Veri
VARCHAR()0-255 Karakter. Daha uzun bir veri girilirse TEXT formatına dönüşür
TEXT65,365 Karakter Veri
TINYTEXT0-255 Karakter Veri
BLOB65535 Karakter Veri
MEDIUMTEXT16, 777, 215 Karakter Veri
MEDIUMBLOB16, 777, 215 Karakter Binary Veri
LONGTEXT4, 294 ,967, 295 Karakter Veri
LONGBLOB4, 294 ,967, 295 Karakter Binary Veri
ENUM (a, b, c)65535 Karakter Liste Veri
SETENUM’dan farklı olarak en az 64 liste veri
Metin Veri Tipleri
INT()-2147483648 ile 21474836447 arasında veri tutar. UNSIGNED seçili ise 0- 4294967295 arasında değer tutar.
BIGINT()-9223372036854775808 ile 9223372036854775807 arasında veri tutar. UNSIGNED seçili olduğu durumda 0 – 18446744073709551615  arasında değer alır.
TINYINT()-128 ile 127 arasında veri tutar. UNSIGNED seçili olduğu durumlarda ise 0 – 65535 arasında değer alır.
MEDIUMINT()-8388608 ile 8388607 arasında değer alır. UNSIGNED seçili ise 0 – 16777215 arasında değer alır.
FLOAT(,)Basamak sayısı belirtilen küçük ondalık sayıları belirtir.
DOUBLE(,)Basamak sayısı belirtilen büyük ondalık sayıları belirtir.
DECIMAL(,)Dize olarak saklanan basamak sayısı belirtilen sabit ondalık sayılar.
Sayısal Veri Tipleri
DATE()YYYY – MM – DD formatında tarih bilgisi
DATETIME()YYYY – MM – DD HH:MI:SS formatında tarih ve saat bilgisi
TIMESTAMP()UNIX zaman damgası şeklinde tutulan tarih ve saat bilgisi
TIME()HH:MI:SS formatında saat bilgisi
YEAR()2 basamaklı ya da 4 haneli yıl bilgisi
Tarih Veri Tipleri
Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir